Нова акция която открих Canadian Solar

Нова акция, която открих – Canadian Solar

Постепенно светът преминава към използването на алтернативни източници на енергия. Слънчевата енергия заменя въглищата, ядрената енергия и природния газ. Нека погледнем статистиката; въглища – 24% през 2019 г. и ще бъдат 13% през 2050 г., ядрена енергия – 19% през 2019 г. и 12% през 2050 г., природен газ – 37% през 2019 г. и 36% през 2050 г., възобновяема енергия – 19% през 2019 г. и ще достигне до 38% в бъдеще. Това рисува картина, която ни казва, че слънчевата енергия ще бъде основният източник на енергия в бъдещето. Добре дошли в моя блог, в който ще намерите всичко свързано с инвестиции в акции, управление на финанси, здравословен начин на живот и финансова свобода. Днес съм ви подготвила тема, която наскоро започнах да проучвам по-подробно.

Ако все още не сте се абонирали за моя бюлетин, направете го, защото изпускате много страхотно съдържание. Каналът ми тепърва се разраства и за мен е от огромно значение подкрепата, която ми оказвате като харесвате и споделяте моите материали. Не забравяйте, че съм насреща за всякакви въпроси, които може да имате. Оставете ги в секцията с коментари. Днес ще ви разкажа за нова компания, към която проявявам интерес.

Слънчевата енергия е лъчиста топлина от Слънцето, която се превръща във възобновяема енергия. Това се прави с помощта на различни технологии като изкуствена фотосинтеза, електроцентрали функциониращи на разтопена сол, слънчева топлинна енергия, фотоволтаици и слънчево отопление. С други думи, светлината и топлината от Слънцето се превръщат в енергия, за да доставят електричество на нашите домове, офиси и всяко друго място, за което се сетите. Слънчевата енергия се предвижда да изпревари всеки друг енергиен източник и да се превърне в основния източник на енергия за домакинствата и промишлеността. Две ползи са, че няма емисии на парникови газове, изпускани в атмосферата при използване на слънчеви панели, а слънцето произвежда повече енергия, което прави слънчевата енергия важен енергиен източник за човечеството в този момент.

соларна енергия

Преимуществата

Възобновяем енергиен източник: Докато има слънце, слънчевата енергия ще бъде достъпна за ежедневието ни. Слънчевата енергия не може да бъде изчерпана.

Намалена сметката за ток: Сметките за ток намаляват или изобщо не се плащат, когато се използват слънчеви панели, а това помага да се спестят пари за други цели

Разнообразие: Слънчевата енергия може да се използва по толкова много начини или цели; можете да генерирате електричество, за да стигнете до отдалечени райони.

Ниски разходи за поддръжка: Слънчевите панели не изискват много внимание; когато ги поддържате чисти, те ще работят дълго време.

Canadian Solar, Inc. CSIQCanadian Solar

Е световен производител на панели за слънчева енергия. Акциите им продължават да се покачват. Доскоро е търгуваха по 20 долара, но в последните дни достигнаха цени от 30 долара за акция. Наскоро CLJ говориха за компанията и предвидиха, че цената им ще достигне 49 долара за акция, което я прави атрактивна инвестиционна цел.

Коефициентът на PE е 7,13. Имайте предвид, че CSIQ не изплащат дивиденти и не възнамеряват да го правят в близко бъдеще. През 2015 акциите им са се търгували за 28 долара за акция, а пет години по-късно по 30 долара Компанията започна да привлича вниманието на широката общественост, защото анализаторите говорят за нея.

Можем също така да разгледаме баланса на CSIQ. Общите им текущи активи се оценяват на 3,1 милиарда щатски долара, а текущите пасиви са в размер на 2 милиарда. Това означава, че компанията има коефициент на разлика в активите 1 и зелена светлина за инвестиции. CSIQ също така разполага с общи активи от 5 милиарда долара и общ пасив от 3 милиарда долара, което дава общия собствен капитал на акционерите от 1,5 милиарда долара. В допълнение, общият капитал на акционерите нараства в сравнение с предходната година. Това са елементи, които инвеститорите проверяват преди да инвестират.

Според уебсайта на Canadian Solar Inc., компанията е поставила световен рекорд за стандарт и качество на 23,81% ефективност на поли клетките на 6 март 2020 г. Основана в Онтарио, Канада, през 2001 г. и вписана в NASDAQ като CSIQ, компанията ясно заявява своята мисия  „да захранва света със слънчева енергия и да опази по-добра и по-чиста земя за бъдещите поколения“. Те имат изключителен темп на изпълнение от 30% кумулативен растеж на пратките от 2013 г. насам, 450 bp средна маржова премия спрямо индустрията, 1,4 млрд. долара средства в брой, генерирани кумулативно от 2013 г., 16% средна ROE от 2013 г. и глобално присъствие в 23 държави.

CSIQ ясно заявява своите MSS (Module and Systems Solutions) като компания, която произвежда слънчеви модули и доставя системни решения като инвертори, решения за съхранение на енергия и EPC. CSIQ също ясно заявява, че те са марка от най-висок клас сред всички компании за производство на слънчева енергия, която планира да достави 11-12GW през 2020 г. и 18-20GW (гигават) през 2021 г.

Canadian Solar разработва, изгражда, експлоатира, продава и притежава слънчеви панели по целия свят. Генерират 15 GW от проектния тръбопровод и 1 GW от проекти в експлоатация.

CSIQ Растеж на пазара (краткосрочен и дългосрочен); както е записано на техния сайт, те обясняват следното;

Stock Market

“Краткосрочен растеж:

Паритет на мрежата: Растежът на промишлеността се засилва все повече от вътрешното търсене и предлагане, като ограничената политика надвишава субсидиите.

По-голям размер на пазара: Слънчевият пазар е достигнал критичната си маса, като годишните инсталации се очакват до достигнат над 140GW +.

По-ниска концентрация на пазара: Много по-нисък риск от глобален спад, тъй като глобалното търсене вече не зависи само от 1-2 пазара. Броят на пазарите с 1GW + е нараснал от 6 през 2016 г. на 20 през 2022 г.

Дългосрочен растеж:

Слънчевата енергия представлява 3% от световното производство на енергия, очаква се да нарасне до 10% до 2030 г. и 20% до 2050 г.

Това предполага, че кумулативните инсталации ще нараснат от 650 GW на 2500 GW до и 8 000 GW до 2050 г. “

Пазарният дял на CISQ продължава да расте сред другите 5 водещи производители на модули с очакван процент от 14%, прогнозиран за 2021 година.

Като част от своята бизнес цел, те се надяват да запазят малцинствената собственост на определени пазари, за да:

“Да генерират по-висок марж на дохода и допълнителна оперативна стойност през целия период на частично притежание, докато рециклират голяма част от внесения капитал.

С течение на времето да се подобри предсказуемостта и намали волатилността на бъдещите парични потоци, разрешавайки типичните проблеми, свързани с развитието и продажбите на слънчеви проекти “

Canadian Solar Inc. осигури водещи в индустрията маржове през последните няколко години; брутният марж е нараснал средно с c.450 bp през последните три години (c.300 bp без ефектите AD / CVD)

С общи доставки от около 2905 през второто тримесечие, те генерират около 706 милиона, с брутна печалба от 149 милиона.

SIQ се открои сред останалите производители на слънчева енергия, като реализира повече продажби, предоставяйки по-безопасни електрически решения по целия свят и всички прогнози показват огромен напредък през предходните години.

CSIQ е една от най-бързо развиващите се компании през следващите десетилетия, а също и един от лидерите на пазара. Препоръчвам ви да инвестирате в CSIQ, за да увеличите портфейла си от акции и ако сте скептични, направете по-задълбочен анализ.

Предимства от закупуването на CSIQ акции

От направените изследвания, мога да заключа, че CSIQ е силна компания; следователно, това ги прави отлично предприятие, в което да инвестирате и да добавите към портфолиото си, докато неговите печалби и растеж непрекъснато нарастват. Също така имайте предвид, че ако акциите поскъпват и запазите своите позиции за година или две, то инвестицията ви ще бъде обект на намалени дългосрочни данъчни ставки на капиталовата печалба, които варират от 0 до 20%.

CSIQ може да доведе до невероятни печалби, с малък риск. Ако приемем, че купувате CSIQ акции на $ 25 на акция и достигат $ 50 на акция, може да генерирате печалба от $ 25000 при опция от $ 1000.

Акциите на CSIQ се купуват главно чрез План за закупуване на акции на служители (ESPP) и се купуват чрез удържане парични вноски от заплатите. В някои случаи ви е позволено да купувате акции с променлива отстъпка. Имайте предвид, че когато продавате акциите, сумата на тези акции представлява отстъпките, то тя е облагаема компенсация от вашия работодател, а печалбата се счита за вашата капиталова печалба.

Заключение

Аз съм инвеститор, който обича да диверсифицира портфолиото си и да инвестира в по-малко известни компании. Интересувам се от тази акция и затова направих пълна разбивка на компанията. Но разбира се, преди да инвестирате, трябва да направите собствено проучване за компанията. Ако искате да бъдете информирани за моите видеоклипове, когато бъдат качени, тогава се абонирайте. Можете също да оставите вашите коментари и аз ще отговоря. Не забравяйте да харесвате и споделяте.

© Lifestyle Tips by Antoaneta

No Comments

Post A Comment

How to Achieve More in Life How to Achieve More in Life Page 2 How to Achieve More in Life Page 3

GET MY GUIDE - How to Achieve More in Life
worth £20.00 for Free

  Pin It on Pinterest

  Shares

  PDF

  Powered by EmailOctopus

  Newsletter BG

  Powered by EmailOctopus