Искате Ли Да Инвестирате Като Уорън Бъфе

Искате Ли Да Инвестирате Като Уорън Бъфет ?

Всеки иска да бъде добър в инвестирането, но повечето не знаят кой е правилният път към успеха. Точно това ще обсъдим в тази статия днес.

Ще ви покажа как точно да инвестирате като истински експерт. Уорън Бъфет не просто инвестира на случаен принцип, като повечето инвеститори на пазара. Бъфет търси определени неща и следва някои стратегии;

Ще ви разкажа за тях в днешният блог.

Добре дошли в поредната ми публикация, която се надявам, че ще ви бъде от полза. Ако все още не сте се записали за моята страница, моля, направете го.

Ето и как Уорън Бъфет избира компаниите, в които инвестира

Инвестирайте в акции

В какво не инвестира Бъфет?

Всички знаят кой е Уорън Бъфет – един от най-успешните инвеститори в световен мащаб. Неговата неговото богатство възлиза на над 84,8 милиарда долара. Милиардерът не инвестира парите си в стоки. Или някаква форма на алтернативна инвестиция.

Рядко се случва Уорън Бъфет да инвестира в недвижими имоти. Той не притежава имоти по целия свят, просто защото е богат. Бъфет не притежава инвестиции в недвижими имоти.

Ще ви изненада, че той притежава само един имот- своя дом в Омаха и ваканционен дом в Лагуна Бийч, които в последствие продаде за около 7,5 милиона долара, въпреки че първоначално го обяви за продажба за 11 милиона долара.

Единствената фирма за недвижими имоти, собственост на Уорън Бъфет, е най-голямата в страната – “Home services” .Никъде няма да прочетете, че той притежава 50 или 100 имота по целия свят.

За сметка на това притежава не малко компании. Изненадани ли сте? Вече знам, ще попитате, в какво тогава влага парите си? Спокойно, ще ви кажа.

 Какво прави Уорън Бъфет с парите си?

Това, което инвеститорът милиардер иска, е съвсем различно. Той е по-заинтересован да използва парите си за придобиване на активи.

Сега, нека ви попитам, как мислите, че доходите създават място за повече активи? Той се интересува повече от способността на парите му да генерират последователни и стабилни активи с течение на времето.

Примери за актив, генериращ доход, са инвестициите и бизнеса. Знам, че някой ме пита как недвижимите имоти не са актив. Разбира се, недвижимите имоти са актив, но когато говорим как Уорън Бъфет инвестира, те не влизат в списъка с активи.

Ако управлявате печеливш бизнес, това ще Ви донесе периодични приходи.

Уорън Бъфет вкарва парите си в бизнеса, парите, които генерира от бизнеса, автоматично отиват във фирмата му “Berkshire Hathaway”

Не е ли впечатляващо? Уорън Бъфет купува акции и когато го прави, той купува дял от собствеността на дадената компания. Когато притежавате акции в дадена компания, вашият дял е процентът от акциите, които притежавате; Уорън Бъфет се стреми да държи 5% -10% от собствеността на дадената компания.

Знаете ли защо го определят като много организиран и стратегически инвеститор? Нека да обясня, той влага парите си в бизнеса, печели и инвестира спечеленото в Berkshire Hathaway.

Спечеленото от BH се инвестира в други бизнеси. По-голямата част от акциите, в които той инвестира, изплаща дивиденти. Изплатените дивиденти отиват обратно в „Berkshire Hathaway“.

Милиардерът се интересува от инвестиции в две неща – печеливши бизнес и акции. Това е на пръв поглед елементарен начин, по който той трупа богатство.

Знам, че някой пита как печели толкова много пари от инвестициите си в акции. Наистина е правилният въпрос, защото Уорън Бъфет рядко губи пари на фондовия пазар. Обикновения инвеститор често може да пострада от пазарната волатилност.

И все пак, изненадващо Уорън Бъфет не губи от моментните сътресения на пазара.

Как Бъфет печели толкова много от своите акции?

Време е да разгледаме портфолиото на милиардера. Когато Бъфет инвестира в акции, какво цели? Какво търси?

Уорън Бъфет не се шегува с инвестиции в акции и винаги отделя голяма част от времето си, за да изчисли свързания риск. Той инвестира и го прави с очакването да спечели масивна възвръщаемост. Опитва се максимално да избягва компании, от които ще генерира загуби.

Вие влагате ли достатъчно старание, когато проучвате дадена компания?

Счетоводни отчети

Всяка компания публикува финансови отчети; активите, пасивите на компанията, общият дълг, собственият капитал, и баланса. Бъфет иска да инвестира в компания, за която не знае нищо за финансовото й състояние.

Той инвестира, след като проучи финансовата страна на компанията. Той търси откъде идват приходите на компанията, дали е с положителен паричен поток, и структурата на капитала.

Добрата компания, според Бъфет, трябва да има ниска или нулева задлъжнялост. Не очаквате да купува акции във фирма, която е силно задлъжняла; невъзможно е.

Как една компания с висок дълг мисли да реализира печалба? Никой бизнес не може да оцелее, без да реализира печалба, така че защо да губите времето и ресурсите си? Рентабилността е от първостепенно значение за всеки бизнес.

Уорън Бъфет не рискува да купува акции в компания с нестопанска цел, защото знае, че те са високорискови. Не позволява портфолиото му да има дори едно уязвимо звено.

Сигурност

Друг важен фактор за успехът му е неговата увереност. Повечето инвеститори обикновено пренебрегват колко е важно да са сигурни във своите инвестиции.

Ако искате да вървите по стъпките на Бъфет не може да се съмнявате в своите решения. Важно е да разберете всичко за дадена компания, преди да правите каквато и да е инвестиция.

Не инвестирайте в дадена компания, само защото някой друг го прави. Винаги правете свои собствени проучвания и винаги взимайте информирани решения.

Пазарна капитализация

Бъфет не инвестира в компании, чиято пазарна капитализация е под 10 милиарда долара. Изненадани ли сте?

Пазарната капитализация е израз на пазарната стойност на компанията. За да разберете размера на компанията, трябва да проверите пазарната капитализация. Пазарната капитализация е акциите на цялата компания, умножени по настоящата цена на акция.

Минималния праг от над 10 милиарда долара пазарна капитализация, е показател, че Бъфет инвестира само в утвърдени компании, а не в такива, които се борят за оцеляването си.

Дивиденти

Инвестиране в акции

Позволете ми да ви задам въпрос, очаквате ли Уорън Бъфет да инвестира в компания, която не плаща дивиденти? Той не инвестира в компании, която не изплащат дивиденти.

В началото на този блог вече споменах как използва изплатените дивиденти. Когато купувате акции, вие го правите с ясната цел да ги задържите, докато цената им се покачи и ги продадете на печалба. А защо през времето, в които ги държите, не ви се изплащат и дивиденти?

Ровове

Как Уорън Бъфет управлява портфолиото си?

Уорън Бъфет управлява портфолиото си, като инвестира в компания със силно конкурентно предимство. Той търси компания, която да се откроява от своите конкуренти. Това конкурентно предимство е известно като конкурентен ров.

Има няколко начина, чрез които една компания може да изгради силен ров;

        Брандинг

        Постигане на икономически мащаб.

Да вземем Google за пример. Компанията има силен ров – разработила е по-добър алгоритъм за търсене в интернет.

Уорън Бъфет търси компания способна да поддържа конкурентно предимство, за да защити дългосрочната си печалба.

Да предположим, че притежавате замък, пълен с богатства; ще трябва да защитите богатството си. Ще търсите начин да изградите нещо, което изпълнява функцията на бариера, което прави невъзможно външните сили да влязат в замъка.

Да вземем за пример компании като Coca-Cola; има огромен ров, затова Бъфет инвестира в нея. Няма компания без конкурент, но това, което откроява компания сред тълпата е най-важното.

Не искате да изпадате в  ситуация, при която не може да реализирате печалба от акциите си. Затова трябва да инвестирате в компании с добра печалба и добър финансов отчет.

Диверсификация

Той диверсифицира портофлиото си, като инвестира в различни компании. Освен това инвестира в акции със стойност. Сред компаниите, в които инвестира са такива в сферата на възобновяемата енергия, банковият сектор, електроенергия и B2B.

Сред тези компании попадат и Apple и CoCa Cola. Компании като Apple имат добър ров и освен това изплащат дивиденти.

Оценка

Уорън Бъфет смята, че е по-добре да платите справедлива цена за добра компания, отколкото да инвестирате евтино в лоша компания.

Много пъти сме говорили за това, че Бъфет е дългосрочен инвеститор и следва стратегията да инвестира в стойност. Инвестирането в стойност е да търсите компании, които притежават конкурентни ровове, работят на печалба и в момента акциите им са подценени.

Може да използвате коефициентите на P/E и P/B да определите дали компанията в момента е подценена или надценена. Акции на стойност са тези, които имат по-нисък от средния P/E и изплащат сравнително високи дивиденти.

Уорън Бъфет инвестира в компании, в които вярва, че ще устоят на времето и на пазарни сътресения. Освен това, той винаги инвестира в акции на стойност и такива, които изплащат дивиденти.

Следвайте неговия пример и със сигурност ще постигнете финансови успехи на фондовата борса. Никога не инвестирайте в дадена компания, само защото някой друг го прави. Винаги проучвайте компаниите, на които сте се спрели и правете информирани решения.

Не забравяйте, че диверсификацията е ключът към добре структурираното и сигурно портфолио.  

Надявам се този блог да ви е харесал. Моля, харесайте, споделете и оставете коментара си в раздела за коментари по-долу. И не забравяйте да се запишете, ако вече не сте го направили.

Ако още не сте се присъединили към моята група във Facebook, направете го сега. В нея редовно и в детайли обсъждаме различни компании и ситуацията на фондовия пазар в момента и в какво инвестирам в момента.

© Lifestyle Tips by Antoaneta

Препоръчани книги:

Препоръчани линкове:

http://morningbrew.com/daily/r/?kid=4758d862 

http://www.etoro.com/A95395_TClick.aspx 

https://freetrade.io/freeshare?code=XP1KAA8WHG&sender=husdCdCc

No Comments

Post A Comment

How to Achieve More in Life How to Achieve More in Life Page 2 How to Achieve More in Life Page 3

GET MY GUIDE - How to Achieve More in Life
worth £20.00 for Free

  Pin It on Pinterest

  Shares

  PDF

  Powered by EmailOctopus

  Newsletter BG

  Powered by EmailOctopus