4 правила, с които да управлявате своето инвестиционно портфолио

4 правила, с които да управлявате своето инвестиционно портфолио?

Като инвеститор разполагате с активи и инвестиции. Тази конкретна позиция или място, където се съхранява инвестицията или активът ви, е известно като портфолио. Какво означава портфолио за вас? Портфолиото съдържа вашата инвестиция и всеки друг актив, притежаван от вас. И за изграждането на портфолио знаете, че диверсификацията и управлението на риска са от решаващо значение. Или казано с по-прости думи портфейлът е описание на финансовия актив на инвеститора. Под финансов актив имаме предвид акции, облигации, недвижими имоти и други ценни книжа; взаимните фондове не са изключени също. При изграждането на портфолио има неща, които винаги трябва да се имат предвид. Това включва (1) Диверсификация (2) Управление на риска.

Диверсификация: Основният фактор за успеха на инвеститора е диверсификацията. Като инвеститор е необходимо да инвестирате богатството си в различни компании и отрасли. Правейки това, ефективността на вашето портфолио няма да зависи от конкретен актив. Например, ако инвестирате само в една акция, какво се случва, когато акциите ви се сринат? Вашето портфолио също ще бъде значително засегнато. Но да кажем, че ако вашите инвестиции са диверсифицирани, портфолиото ви ще оцелее през трудните периоди на фондовия пазар.

Управление на риска: Трябва да сте готови да приемете инвестиционни загуби, когато и да се случат. Трябва да сте подготвени, финансово, психически и емоционално, за всяка загуба. Трябва да се готови да се справите с волатилността на пазара. Ако съумеете да управлявате адекватно риска на своето портфолио, не сте далеч от успеха. Ако не сте инвестирали в дадена компания с идеята това да бъде дългосрочна инвестиция, трябва да бъдете по-внимателни с вашите инвестиции и да го правите с по-малки суми, за да минимизирате риска от загуби.

За да печелите от инвестиции на фондовата борса, е нужно да положите старание. Не просто да затворите определен капитал в няколко компании. Ще трябва да разберете индустрията или компаниите, чиито продукти и услуги светът използва ежедневно. Полезно би било, ако разбирате как работи глобалната икономика. Ще ви е необходим опит за това как нещата се развиват и променят в нашето ежедневие. Полезно би било, ако фокусирате вниманието си и върху правилните стратегии за постигане на успешни резултати.

 

Какво разбирате под търговия с core (основни) позиции?

Това е стратегическото използване на акции или пазарни индекси, особено когато индексите имитират целия пазар или значителна част от него. Когато говорим за core (основна) търговия, говоря за търговия с ключови акции, които играят значителна роля на фондовия пазар в дългосрочен план. Ако искате да генерирате добри печалби на своите инвестиции най-добрата стратегия е да се насочите към core търговията. Искам да ви обърна внимание на това, че има разлика между инвеститор и core търговец. Инвеститорите купуват дадена акция и задържат hold своята позиция за определен период. Въпросът е, какво означава да сте core търговец ? 

Търгувате ли около основна – core – позиция?

Когато един инвеститор инвестира в дадена компания за дългосрочен период, се разбира, че той е заел основна или т.нар. core позиция. Дългосрочните инвеститори правят подобни постъпки, за да управляват риска и да диверсифицират портфейлите си. Вашата основна позиция може да бъде в акциите на една или на няколко компании. Но почти винаги се оказва трудно начинание да изберете своята основна позиция. Много е важно да разграничим обикновената търговия от заемането на основна позиция. Ако просто искате да търгувате с акциите на дадена компания, вие ще следите за възможно най-добрата входна цена, при която да инвестирате. При основните позиции входните ценови нива не са от чак такова значение. Акциите непрекъснато се развиват и най-добрия начин да сте в крак с тяхната динамика е, ако реално ги притежавате. След като сте заели core позиция, е много по-лесно да управлявате своята позиция и експозиция и да решите кога да продавате или купувате още.

Бъдете гъвкави и умни, когато търгувате.

За успеете на фондовия пазар трябва да изградите портфолио, което да устои на пазарната волатилност. Не се фокусирайте само върху индексни фондове. Инвестирайте и в индивидуални фондове. Вашето портфолио се нуждае от сигурен резервен план на вашата основна позиция, за да минимизирате риска от загуби.

Спекулативни акции.

Когато трейдър използва определена акция, за да спекулира, тя се нарича спекулативна акция. Подобни акции се характеризират с не особено стабилен бизнес модел. Всеки може да инвестира в акции с надеждата, че ще спечели от инвестицията. Винаги можете да реализирате печалба от своята инвестиция, особено когато смятате, че акциите на компанията са скъпи или надценени. Можете да купувате и продавате, когато цената падне. При подобен сценарии може да спечелите допълнително. Спекулативната акция се характеризира като несигурна, с по-висок риск и е агресивна. Когато инвестирате в спекулативни акции, ограничете позицията си до 30% от общия си портфейл. Не позволявайте фокусът ви да се измества от качествените инвестиции за сметка на спекулативните.

Заключение

Когато инвестирате в дадена компания, без да я проучите в детайли, вие спекулирате. Успехът от инвестирането в спекулативни акции зависи най-вече от това какъв толеранст имате спрямо риска. Но като прохождащ инвеститор на фондовия пазар, спекулативните акции може да не подходящия избор за вас, защото много често успехът с подобни сделки много зависи от късмета. Но хубавото е, че на пазара има разнообразни възможности за инвестиции. Инвестирайте в акции с умерен риск и бъдете готови да управлявате своя модел.

© Успех с Антоанета

No Comments

Post A Comment

How to Achieve More in Life How to Achieve More in Life Page 2 How to Achieve More in Life Page 3

GET MY GUIDE - How to Achieve More in Life
worth £20.00 for Free

  Pin It on Pinterest

  Shares

  PDF

  Powered by EmailOctopus

  Newsletter BG

  Powered by EmailOctopus